28 augustus 2020

Bied weerstand aan de duivel

Overwinning over zonde is alleen mogelijk door naar God toe te rennen en zo de afstand met de duivel zo groot mogelijk te maken.  

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. (1 Petrus 5:8-9)

Indien wij ons aan God onderwerpen bieden wij automatisch weerstand aan de duivel. Onderwerping aan God is de enige werkende strategie om met de tegenstander om te gaan. De overwinning komt door ver van de vijand vandaan te blijven en dicht tot God te naderen, want daar kan de vijand geen stand houden. Onze strijd is dus niet een rechtstreekse aanval tegen de duivel, maar juist het schuilen bij God. Daar zijn wij voor de tegenstander onaantastbaar.

Jezus bood weerstand door bij Gods Woord te schuilen (Mattheüs 4:1-11) en overwon hem aan het kruis (Johannes 12:31-32; Kolossenzen 2:15). De duivel heeft geen enkele macht meer om ons tot zonde te dwingen. Als wij de wapenrusting van God gebruiken (Efeze 6:10-17) is onze overwinning tegen de zonde verzekerd.

Toch laat de ervaring zien dat veel christenen in allerlei zonden blijven vallen. Waarom riskeren we onze relatie, werk, bediening en reputatie door toe te geven aan verleiding door onze begeerte? De reden is simpel: toen we weerstand hadden moeten bieden hebben we God niet opgezocht. We zijn naar een vrouw blijven kijken die niet van ons was. We hebben het verleidelijke computerbeeld niet weggeklikt. We zijn niet hard in de armen van Jezus gerend, maar dachten leven te vinden in de zonde. We hadden de illusie dat we onze begeerte konden controleren, maar uiteindelijk werden we verslagen.

Ren!

Met toestemming overgenomen van Zoeklicht.nl

Meer toerusting