13 december 2017

Bidden voor haar

Onze honger naar God laat zich niet beperken tot onze boekenkasten. Als we Hem kennen en ons in Hem verheugen om Wie Hij voor ons in Jezus is, reikt onze vreugde in Hem verder dan persoonlijke ervaring en willen we dat doorgeven aan anderen.

Eén van de eenvoudigste manieren om dit te realiseren is door serieus om te gaan met de manier waarop we bidden. Om voor anderen hetzelfde te verlangen en te vragen als wat we voor onszelf verlangen en vragen.

Het is iets prachtigs, een wonder, wanneer we investeren in de heiliging van anderen zoals we dat ook voor onszelf doen. Eén van de beste manieren om dit praktisch vorm te geven, is door dit toe te passen op onze echtgenotes. Daarom volgen hieronder tien dingen die wij als man van God mogen verlangen (en van Hem mogen vragen) voor onze vrouw:

1. God, wees haar God

– haar alles vervullende bron. Geef haar een heilig verlangen naar Uw exclusieve leiding over al haar gevoelens. (Psalm 73:24-25)

2. Versterk haar geloof

– geef haar een rotsvast vertrouwen dat Uw onvergelijkbare macht alleen en altijd wordt aangewend ten goede in Christus. (Romeinen 8:28-30)

3. Vermeerder haar vreugde

– een vreugde in U, die zich volledig verlaat op de rijkdommen van Uw genade in Jezus en dat vastbesloten, helder en blij zegt: “Ik ga waar U maar wilt en doe wat U maar wilt, als U er maar bent.” (Exodus 33:14-15)

4. Verzacht haar hart

– red haar van cynisme en maak haar aandachtig voor Uw aanwezigheid in de lastigste omstandigheden, zoals bij het luiers verschonen en met welke andere situaties U haar ook in aanraking brengt. (Hebreeën 1:3)

5. Laat haar Uw kerk koesteren

– bouw vriendschappen in haar leven die haar uitdagen en aansporen om overeenkomstig de waarheid van het Evangelie te leven, geef haar liefde voor de gezamenlijke bijeenkomsten, het Heilig Avondmaal en het dagelijks leven uit Christus. (Markus 3:35)

6. Geef haar wijsheid

– laat haar delen van de werkelijkheid zien waar ik aan voorbij ga en laat haar visie vergezeld worden van een zachtmoedige, stille geest die zich veilig en verblijd voelt. (1 Petrus 3:4)

7. Bewaar haar gezondheid

– maakt U haar voortdurend bewust van de gave van gezondheid en bewaar ons voor de vanzelfsprekendheid, het is genade die met bloed betaald is. (Psalmen 139:14)

8. Vermenigvuldig haar invloed

– spoort U aan en verdiept U de invloed die ze heeft op onze kinderen. Geef haarzelf daar ook zoete glimpen van te zien. Stort Uw liefde voor de mensen om ons heen uit in haar hart en geef haar de wijsheid om anderen over Christus te vertellen. (Johannes 12:24)

9. Laat haar Uw stem horen

– dat ze de Bijbel leest en het aanvaardt zoals het werkelijk is, Uw woord… ieder woord tot haar richt, in haar situatie, vol van genade en kracht en alles wat ze nodig heeft met betrekking tot het leven en de heiligheid. (2 Petrus 1:3)

10. Overweldig haar met Jezus

– dat ze verenigd is met Hem. Dat ze een nieuwe schepping is in Hem. Dat ze Uw dochter is in Hem. Niet langer in Adam en dood in de zonde; maar in Christus en levend voor U, voor altijd. (Romeinen 6:11)

En dan nog duizend andere dingen.

Amen.

Meer toerusting