27 maart 2019

Je bent geen slaaf van je verleden

Christendom betekent dat er verandering mogelijk is. Diepe, wezenlijke verandering. Je kunt barmhartig worden, terwijl je eerst hardvochtig en ongevoelig was. Het is mogelijk om je niet meer te laten overheersen door bitterheid en woede. Je kunt een liefhebbend mens worden, ongeacht hoe je verleden is geweest.

De Bijbel veronderstelt dat God de doorslaggevende factor is Die ons maakt tot wat we zouden moeten zijn. Op een prachtige, maar botte manier, zegt de Bijbel: Doe de slechtheid weg en wees barmhartig. Er staat niet: Als je kunt… Of: Als je ouders barmhartig waren tegenover jou… Of: Als je niet vreselijk verongelijkt of misbruikt bent… De Bijbel zegt: Wees barmhartig.

Dit is wonderlijk bevrijdend. Het bevrijdt ons van het vreselijke fatalisme dat zegt dat verandering onmogelijk is. Het bevrijdt ons van mechanistische denkbeelden die ons verleden tot ons lot maken.

Geboden met macht

Als ik in de gevangenis zou zitten en Jezus zou mijn cel inlopen en zeggen: ‘Ga hier weg vannacht’, zou ik verbaasd kunnen zijn, maar als ik op Zijn goedheid en macht zou vertrouwen, zou ik overweldigd worden door hoop dat vrijheid mogelijk is. Als Hij het beveelt, dan kan Hij het volbrengen.

Als het nacht is, de storm raast, de golven over de pier heen slaan, en de Heere komt naar me toe en zegt: ‘Vaar morgenochtend uit’, dan welt er hoop op in het donker. Hij is God. Hij weet wat Hij doet. Zijn geboden zijn geen wegwerpwoorden.

Zijn geboden bevatten altijd bevrijdende, levensveranderende waarheid die wij mogen geloven. Bijvoorbeeld: Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar [dat is het bevel], zoals ook God in Christus u vergeven heeft [dat is de levensveranderende waarheid]. Wees dan navolgers van God [bevel], als geliefde kinderen [levensveranderende waarheid], en wandel in de liefde [bevel], zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God [levensveranderende waarheid].’ (Efeziërs 4:32 – 5:2)

In de waarheden van deze tekst is kracht die levens kan veranderen. Denk er met mij over na en bid of die kracht je verandert.

1. God heeft ons aangenomen tot Zijn kinderen

We hebben een nieuwe Vader en een nieuwe familie. Dit breekt de fatalistische krachten van onze ‘familie van nature’. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. (Mattheüs 23:9)

Ik hoorde ooit een jonge man Hebreeën 12:10-11 citeren. Hij was in tranen van diepe overtuiging en blijdschap, omdat deze woorden hem ervan verzekerden dat hij zich God niet net zo voor hoefde te stellen als zijn aardse vader die hem mishandelde: Want zij [onze aardse vaders] hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Zij deden dit …, maar Hij doet dat. Dit is een levensveranderende waarheid. We kunnen het weten, geloven en erdoor veranderd worden, ongeacht wat voor aardse vaders we hebben. God openbaart Zich in Zijn woord om ons denken over Zijn vaderschap op zijn kop te zetten. We zijn niet gedoemd om te blijven denken in oude patronen als onze opvoeding ondeugdelijk was.

2. God heeft ons lief als Zijn kinderen

Wij zijn geliefde kinderen. Het gebod om de liefde van God na te volgen hangt niet zomaar in de lucht, het komt met kracht: Wees navolgers van God als geliefde kinderen. ‘Liefde!’ is het gebod en ‘geliefd zijn’ is de kracht.

3. God heeft ons vergeven in Christus

Wees barmhartig en vergevingsgezind, zoals God in Christus jou vergeven heeft. Wat God voor ons heeft gedaan, is de kracht om te veranderen. Hij heeft ons vergeven. Dat geeft opening voor een liefdesrelatie en een hoopvolle toekomst. En vloeit barmhartigheid niet voort uit een hart dat overweldigd is door onverdiende liefde en eeuwige geborgenheid? Het gebod om barmhartig te zijn, heeft meer te doen met wat God voor jou heeft gedaan dan met wat je vader of moeder jou hebben aangedaan. Je bent geen slaaf van je verleden.

4. Christus had jou lief en gaf Zichzelf voor jou

Wandel in de liefde, zoals ook Christus jou liefgehad heeft. Het bevel om in liefde te wandelen komt samen met de levensveranderende waarheid dat we geliefd zijn. Op het moment dat je de kans hebt om lief te hebben, en een stem zegt: ‘Je bent geen liefhebbend mens’, kun je zeggen: ‘Christus’ liefde voor mij maakt me een nieuw soort mens. Zijn gebod om lief te hebben is net zo waar en mogelijk voor mij als Zijn belofte van liefde waar is voor mij.’

Ik smeek je om uit alle macht te vechten tegen fatalisme. Of nee, uit al Gods macht. Er is verandering mogelijk. Streef ernaar tot je volmaakt zult zijn bij de komst van Christus.

 

Meer toerusting