Lengte: 3:08 / Bekeken: 2115 x

Vind je Schepper, vind je bestemming!

Soms denk ik na over het kruis. Dan sluit ik mijn ogen en probeer ik me de wrede spijkers, de doornenkroon en Jezus voor te stellen, gekruisigd voor mij. Maar zelfs als ik zou kunnen zien hoe Hij stierf, dan kon ik nog maar een klein stukje zien van de grote liefde, die altijd als een vuur brandt in Zijn hart.

Bedoeling

Jij bent waardevol voor God. Jij bent uniek, gevormd en gemaakt naar het beeld van God met een speciale bedoeling.

Jezus Christus is het samenhangende antwoord. Hij geeft mij melodie, brengt mij in relatie, neemt me mee naar de lijdensweg en laat me de zuiverheid van Jezus Zelf in Zijn onderwijs en manier van leven zien.

Dat je mens bent, betekent dat je geschapen bent naar het beeld van God. Je vindt je bestemming als je je Schepper vindt, Die je gemaakt heeft en als je ontdekt waarom Hij je gemaakt heeft. In algemene zin gaat het om ‘Imago Dei’, in bijzondere zin wordt je niet alleen gedefinieerd door wie je bent, maar door Degene van Wie je bent. Dat is mijn gebed voor jullie allemaal.

Hij geeft mij melodie

Voor mij is de Persoon van Jezus Christus het samenhangende antwoord. Door mens te worden stelt Hij vast wat de wijs van mijn levenslied is, geeft Hij mij die melodie, brengt Hij mij in die relatie, neemt me mee naar de lijdensweg, laat me de zuiverheid van Jezus Zelf in Zijn onderwijs en manier van leven zien. En door uiteindelijk op te staan uit de dood, leert Hij me dat tijd slechts iets tijdelijks is. Wij zijn hier voor de eeuwigheid en Hij alleen kan ons via het kruis, door het open graf heen, brengen in de aanwezigheid van God.

Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, en het is geen mensenhart opgekomen welke dingen God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben. Er is geen ander wereldbeeld dat je betrouwbare en samenhangende antwoorden geeft op de vier vragen van het leven in logische samenhang, empirische betrouwbaar en bewezen relevantie: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem.

Hij verklaart wat er in je hart leeft, Hij geeft je een melodie, Hij rust je toe in het lijden, Hij geeft betekenis aan elk moment van de geschiedenis en Hij overwint de dood door uit het graf op te staan. Geef je aan Hem over. Heb Hem lief. Volg Hem. Dien Hem. Leef voor Hem. En breng Zijn boodschap overal waar je komt.

Meer toerusting