Lengte: 3:03 / Bekeken: 5279 x

Het Evangelie in 3 minuten

C.S. Lewis spreekt in zijn Brieven uit de hel over ‘de gruwel van hetzelfde oude ding’. De seniorduivel instrueert de juniorduivel en zegt: “Werk aan hun gruwel van hetzelfde oude ding, want dat is de grootste passie die we in het menselijk hart hebben gebracht.” Wat hij daarmee bedoelt, is: als mensen gewend raken iets te horen (“Ik weet het allemaal al, dat heb ik al eerder gehoord”), dan groeit er weerstand tegen. Dat is volgens mij gebeurd met het Evangelie. Veel ervan kwam op de populaire media. Het Evangelie was verworden tot: ‘Kom hierheen voor een oplossing voor al je problemen!’ Het werd gebracht als een zelfhulp-wereldbeeld. En het werd, denk ik, goedkoop gemaakt en van scherpe kantjes ontdaan, zo niet verdraaid. Als je dus aan een gemiddeld persoon vraagt: ‘Wat denk jij dat het Evangelie is?’, zal hij zeggen: ‘O, dat zijn die oude dingen: je bent een zondaar, je gaat naar de hel, je weet dat je hulp nodig hebt en God wil je helpen.’

Dit is het beeld dat een gemiddelde jongere je zal geven. Dit is hoe ze er echt over denken. Maar in feite betekent ‘Evangelie’ letterlijk: het goede nieuws. Het is het goede nieuws van God. Wat is het goede nieuws? Elke jongere weet dat het leven in feite totaal leeg is. Het maakt niet uit wat je doet, hoe je je best doet, welke richting je gaat – je blijft met lege handen achter.

Ik bekeek onlangs een documentaire over het leven van Kurt Cobain, die zelfmoord pleegde op de leeftijd van 27. Hier geweest, dat gedaan – hij had alles gedaan. Wat hij in zijn laatste album wilde uitroepen, was: ‘Ik wil sterven!’

Dat is precies waar het Evangelie het over heeft. Het richt zich op het feit dat het menselijke hart in zijn eigen streven uiteindelijk leeg en eenzaam en hulpbehoevend is. Waar komt die hulpbehoevendheid vandaan? Uit de situatie dat je leven zoals het is uiteindelijk geen voldoening brengt. Waarom niet? Omdat het geweld doet aan het doel waartoe God je gemaakt heeft. Hij heeft jou en mij gemaakt voor de relatie met Hem en voor het heilige. We houden niet van het woord ‘zonde’, maar gebruiken woorden als kwaad, slecht, sluw, intrige en slecht.

Wat het betekent in Evangelietermen is dat we vervreemd zijn. We zijn vervreemd van God, we zijn van Hem gescheiden. Het is wat we in de wereld zien. Er is vervreemding, afscheiding, isolement.

Als je gescheiden bent van God, is het goede nieuws van het Evangelie dat je die brug niet kan herstellen met je eigen inspanning en door je eigen goede werken. Het is God Die uitreikte naar jou en mij door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij kan vergeving bieden aan jou en mij, en ons helpen om een ​​leven te herbouwen in die heilige relatie met Hem. Dat is het goede nieuws.

Wij zijn verloren in en van onszelf. God zet de stap om ons terug te brengen naar Hemzelf in de relatie die begint met God. Daarna breidt deze zich horizontaal uit en verandert de lens van het wereldbeeld waardoor je de werkelijkheid ziet.

Wat is werkelijkheid? Je zult vier vragen moeten beantwoorden: die naar oorsprong, betekenis, moraal en bestemming.

Waar kom ik vandaan?

Wat geeft het leven betekenis?

Hoe maak ik onderscheid tussen goed en slecht?

Wat is mijn eeuwige bestemming?

Het Evangelie behandelt al deze vragen, naar waarheid en realistisch. Dat is mogelijk gemaakt door het offer dat Jezus Christus bracht voor jouw en mijn redding. Dat is het goede nieuws van het Evangelie. Je zal niet ongelukkig zijn, je zal niet van hulp verstoken zijn, je bent niet alleen in deze wereld. Christus biedt je een relatie met Zichzelf aan. Als je kijkt naar ieder ander wereldbeeld, zie je deze voorwaarden en dit aanbod niet. Dus het is goed nieuws: dat je niet alleen bent. God biedt je Zijn aanwezigheid in jouw leven.

Meer toerusting